Impact door Connectie

 

Impact door Connectie is een project dat plaatsvindt in het kader van De Reis, onderdeel van Leeuwarden-Fryslan 2018. Het wordt uitgevoerd door FryskLab, het mobiele lab van Bibliotheekservice Fryslan.

Leerlingen van het eerste jaar van het Dockingacollege in Ferwert werken in een periode van zes weken aan vijf kleine projecten. Deze hebben allen te maken met duurzaamheid. Elk project heeft zijn eigen journalistenteam. Zij doen op deze site verslag van de projecten.